تبلیغات
آلبوم تصاویر مرکز توانبخشی طهور

بدون موضوع / بدون موضوع | 35 دیدگاه | پنجشنبه 20 شهریور 1393 ساعت 23:07

 

محوریت پایگاه

بدون موضوع / بدون موضوع | 14 دیدگاه | پنجشنبه 20 شهریور 1393 ساعت 22:44

پایگاه حاضر توسط انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر تاسیس شده است و این عمل برای اولین بار در بین انجمن های علمی سطح کشور انجام می شود .

محوریت این پایگاه ترویج فرهنگ همیاری می باشد . در این سایت جزوات و کتاب های رفرنس و مورد نیاز دانشجویان به اشتراک گذاشته می شود و دانشجویان با پرداخت هزینه ای بسیار ناچیز می توانند آن را در اختیار داشته باشند .

هزینه پرداختی از دانشجویان مستقیما به حساب مرکز توانبخشی طهور شهرستان اهر واریز می شود .

سایر صفحات :